LARVIK GUITAR FESTIVAL 2020
CANCELLED!

 

 

Larvik Guitar Festival 2020 må avlyses (in english below…)

Larvik Guitar Festival 2020 må nå dessverre avlyses. Festivalen skulle vært gjennomført 27.-29. mars 2020 i Bølgen kulturhus i Larvik.

De nye retningslinjene fra norske myndigheter - hvor FHI (Folkehelseinstituttet) i løpet av 10. mars har kommet med nye og tungtveiende anbefalinger om avlysing av alle arrangementer med over 500 deltakere – gjør at arrangementet er for stort til at det kan gjennomføres på forsvarlig vis.

Samtidig opplever festivalen at artister kansellerer opptredener eller blir forhindret fra å gjennomføre konserter på grunn av koronasituasjonen. 

Dette betyr at Larvik Guitar Festival 2020 ikke vil bli gjennomført på berammet tidspunkt eller på et annet tidspunkt senere i år. En utsettelse er dessverre ingen reell mulighet.

Styret i Larvik Guitar Festival arbeider nå med å avvikle alle forhold rundt årets avlyste festival og vil i løpet av denne uken komme med mer informasjon om konsekvensene av avlysningen.

 

 

Larvik Guitar Festival 2020 is cancelled

Larvik Guitar Festival 2020 is now regrettably cancelled. It was due to have been staged in the period of March 27th-29th 2020 at Bølgen culture centre in Larvik.

The new guidelines given by the Norwegian Authorities on March 10 – particularly by FHI (Norwegian Institute of Public Health) with regards to cancel events with more than 500 participants – puts the festival in the category where its size disallows a responsible execution under current circumstances.

The festival is at the same time witnessing that due to the Coronavirus disease, artists are cancelling or are being prevented from performing at the festival. Consequently, Larvik Guitar Festival 2020 will not be staged this year. A postponement is regrettably not an option.

The Board of Larvik Guitar Festival is currently handling all matters related to the cancelled festival and will later this week provide more information with regards to the consequences of the cancellation.